Szervezés

  • Közgyűlések előkészítése, lebonyolítás (évente legalább egy alkalommal)
  • Közgyűlési határozatok végrehajtása és végrehajtatása
  • A tulajdonosok által közösen igénybe vett szolgáltatásokkal (szemétszállítás, víz, közvilágítás, stb.)kapcsolatos teendők ellátása
  • Biztosítási kárbejelentések kezelése, ügyintézése
  • Határozatok könyvének vezetése
  • Kérelmek, panaszok elbírálása
  • Társasházi megtakarítások ajánlása
  • Az épület közös képviseletéből adódó jogi képviselet és jogvédelem biztosítása
  • Az alapító okirat szükség szerinti módosítása